Археологически паметник

(пренасочване от Археологически обект)

Археологически обект е място, на което са налични интересни за археологията материални следи от човешки живот.[1] Археологически паметник е археологически обект, археологическа находка – движима или недвижима, която е с особено национално и историческо значение и уникалност. Тя дава информация за предишно човешко присъствие в даден район. Археологическите паметници са важна част от националното историческо и културно наследство. Така например, Мадарският конник е обявен за археологически паметник на културата. Други примери за археологически паметници в България са старият Несебър и римският театър в Пловдив.

Археологически паметник в района на Видин, източник ДАА - 1920-1930

Вижте също

редактиране