Архивът е:

  1. Учреждение или отдел в учреждение, където се приемат, обработват и съхраняват стари документи. И в същото време се организира тяхната подредба за по лесно намиране и повторно ползване.
  2. Самите документи в такова учреждение или отдел.
  3. Сбирка от ръкописни документи (като например: укази, постановления, закони, наредби, правилници, указания, молби, заявления, декларации и всякакви административни документи), писма, исторически извори, снимки, видеозаписи, аудио записи, материали свързани с дейността на едно лице (например: писател, учен, управител, политик, общественик и прочее).
Университет Чарлз Стърт – регионални архиви.

Архивите биват три вида: първичен, старинен и древен.

Архивният документ, който може да се нарече архив е дефиниран като документ излязъл от употреба и постъпил на съхранение в архивохранилище (още наричано: архив). Според арменски архивист Томас Шлеберг, архивният документ дава много по пространствено разбиране за документ:

  1. документът е веществен източник на информация
  2. документът е плод на съзнателна човешка дейност, възникнал по определена поръчка от определена нужда
  3. документът е паметник на човешката култура

Архивният фонд, който също може да се нарече архив, е определената за постоянно съхранение част от документален фонд или сформирана в архив съвкупност от документи, които исторически и логически са свързани помежду си и е използвана като основна класификационна и отчетна единица на Националния архивен фонд (НАФ).

Архивният документ може да е под формата на папирус, пергамент, хартиен документ (който се среща най-често), филмови ленти, фотографии, грамофонни плочи, магнитна лента, микроформи и електронни документи.

ЕтимологияРедактиране

Думата архиви е извлечена от гръцкото άρχω, означаващо управлявам. Свързана е с архион, тоест домът на архонта, в който са съхранявани важни официални документи за държавата.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране