Архивар (от латински: archivarius) означава лице, което завежда архива в дадено учреждение.[1][2]

Архивен фонд

Длъжността архивар е различна от длъжността архивист, т.е. специалист по архивистика (архивознание).

БележкиРедактиране

  1. Речник на чуждите думи в българския език, София, Наука и изкуство, 1978
  2. Тълковен речник на българския език, София, Елпис, 1995