Асинхронна комуникация

Асинхронната комуникация е двупосочна комуникация, по време на която има забавяне между изпращането и получаването на съобщенията. Изпращането на e-mail съобщения е средство за такава комуникация. Асинхронна комуникация (АК) може да се дефинира също, като размяна на съобщения между два или повече участника или устройства, които не са едновременно въвлечени в комуникацията и не се използва синхронизиращ механизъм, като часовник определящ кой и кога може да изпрати или получи съобщение. Най-често терминът описва комуникация в която данните се предават прекъсващо вместо, като непрекъснат поток. По-голямата част от комуникацията между основните устройства в компютрите (пр. между процесора и РАМ паметта и процесора и твърдия диск), както и между компютъра и периферията (модем, принтер и др) е асинхронна. Също така асинхронната комуникация включва и размяната на съобщения между компютри в мрежа, за които не е необходимо всички участници да са на линия (повечето пъти има само един активен участник в комуникацията и това е изпращача).

Сродни понятия са:

 • едностранна комуникация (one-way communication)
 • синхронна комуникация (synchronous communication)
 • двустранна комуникация (two-way communication)

Един от основните критерии за класификация на онлайн комуникацията е дали тя се осъществява при условие, че участниците в нея са едновременно онлайн, или не. Относно този критерий съществуват два вида онлайн комуникация: синхронна, при която участниците в нея са едновременно онлайн, и асинхронна, при която това условие не е изпълнено.

При асинхронната комуникация (АК), участниците в нея четат и изпращат съобщения в удобно за тях време, което в общия случай не съвпада с времето, в което отсрещният кореспондент е онлайн. Тоест, налице е разлика във времето на получаване на съобщение и времето на изпращане на отговор на полученото съобщение.

Съществуват различни форми на АК, по-важните от които са следните:

 • дискусионни форуми
 • уеблогове
 • e-mail-съобщения
 • излъчване на аудио
 • излъчване на видео

OSI МоделРедактиране

Съгласно мрежовия модел OSI има няколко вида асинхронна комуникация в зависимост от това на кой слой от модела се разглежа комуникацията между устройствата.

Физически слой (Слой 1)Редактиране

При асинхронна комуникация (АК) във физическия слой или още известна, като асинхронна серийна комуникация, блоковете от данни са кодови думи с определена дължина, примерно октет (байт) или ASCII букви, разделени стартов шаблон битове и краен шаблон битове. Променливо разстояние може да бъде вмъкната между две кодови думи и отсъства синхронизиращ сигнал. Примери за такава комуникация са RS-232C стандарт, MNP2 и V.2 модеми.

Слоеве от 2 до 6Редактиране

Асинхронната комуникация в тези слоеве е по известна, като статистическо разделяне на канала на комуникацията или пакетна комуникация, за пример асинхронен трансферен режим (АТМ). В този случай асинхронно предаваните блокове от данни се наричат пакети (фреймове за слой 2 или сегменти за слой 5).

Приложен слой (Слой 7)Редактиране

Това са всички приложения или сервизи които осигуряват връзка по дефиницията за асинхронна комуникация. Пример са e-mail, (протокол за файлов трансфер)FTP и голям брой приложения в интернет.

ИзточнициРедактиране

 • Handbook of Distance Education, Lawrence Erlbaum Associates, Edited by Michael G. Moore and William G. Anderson, 2003, Instructional Discussions in Online Education: Practical and Research-Oriented Perspectives by Donald J. Winiecki, p. 198, 200.
 • www.bellevuelinux.org
 • tools.ietf.org
 • www.itu.int

Външни препраткиРедактиране