Асоциация на американските университети

Асоциацията на американските университети (ААУ) е организация на водещите научноизследователски университети в САЩ, осъществяваща поддръжката на националната система за академични изследвания и образование.

В ААУ влизат 61 университета в САЩ и два университета в Канада.

Обща информацияРедактиране

ААУ е основана през 1900 г. от група от четиринадесет доктори (Doctor of Philosophy) представители на 14 университета, с цел да подобрят и стандартизират американските докторски програми. Днес ААУ е форум за разработка и осъществяване на институционална и национална политика по укрепване на програмите за научни изследвания и професионалното образование на студентите и аспирантите. Асоциацията провежда две годишни събрания, едното от които се провежда в щаб квартирата на асоциацията във Вашингтон.

Президенти на асоциациятаРедактиране

Глава Срок полномочий
Томас Бартлет 1977 – 1982
Робърт Розенцвайг 1983 – 1993
Корнелиус Отклики 1993 – 1998
Нилс Хаселмо 1 юли 1998 – Април 2006
Робърт Бердал Май 2006 –

СтатистикаРедактиране

По статистика от 2004 г. на членовете на ААУ са присъдени 58 % от университетските изследователски грантове, 52 % от всички присъдени докторски степени в САЩ. От 1999 г. 43 % от всички Нобелови награди.[1]

  • Студенти: 1 044 759 (7 % в национален мащаб).
  • Бакалаври: 235 328 (17% в национален мащаб).
  • Аспиранти: 418 066 (20% в национален мащаб).
  • Магистри: 106 971 (19% в национален мащаб).
  • Доктори: 22 747 (52% в национален мащаб).
  • Студенти, обучаващи се зад граница: 57 205.
  • Национални достижения на учените за 2004 г.: 5434 (63% в национален мащаб).

Членове на ААУРедактиране

Прием в асоциациятаРедактиране

Нови членове в организацията се приемат само по покана, която трябва да бъде отправена от не по-малко от три четвърти от сегашните членове. Поканите се преглеждат периодически, оценява се качеството на висшето образование, както и на изследователските програми.

Учредителите са с удебелен шрифт, годината на приемане е указана в скоби.

Държавни университетиРедактиране

Частни университетиРедактиране

Университети в КанадаРедактиране

Бивши членовеРедактиране

Напуснал поради разногласия с другите членове.[2]
Напуснал поради изследвания, несъответстващи на другите членове.

ЗабележкиРедактиране