Аспургидите (на старогръцки: Ἀσποῦργoς, Aspurgiden) са династия, управлявала Боспорското царство на полуостров Крим на Кимерийския Босфор на северната част на Черно море и на бреговете на Palus Maeotis (Азовско море). Столица е Пантикапей.

Царете носят от Аспург (Aspourgos; † 38 г.), след като той получава от император Тиберий царската титла и римско гражданство, името Tiberios Ioulios. Аспург се жени за тракийската принцеса Гепепирис, дъщеря на Котис III (сапеи) и Антония Трифена.

Те сменят династията на Спартокидите.

Владетелите на Боспорското царство от династията Аспургиди
Име Управление
Митридат I † 46 пр.н.е.
Асандър 47-16 пр.н.е.
Аспург 10-37, † 38 г.
Тиберий Юлий Митридат III 38/39-44 г.
Тиберий Юлий Котис I 45/46–68/69
Евника (сърегентка) 45/46–68/69
Тиберий Юлий Раскупорис I‎ 68/69–90,93/94
Тиберий Юлий Савромат I 93/94–123/124
Тиберий Юлий Котис II 123/124–132/133
Тиберий Юлий Реметалк 132/133–153/154
Евпатор 154/155–170/171
Савромат II 174/175–210/211
Тиберий Юлий Раскупорис III 211/212–226/227
Тиберий Юлий Котис III 227/228–233/234
Тиберий Юлий Савромат III 229/230–231/232
Тиберий Юлий Раскупорис III 233/234–234/235
Тиберий Юлий Инитимей 234/235–238/239
Тиберий Юлий Раскупорис IV 242/243–275/276
Тиберий Юлий Фарсанз 253/254–254/255
Тиберий Юлий Савромат IV 275/276
Тейран 275/276–278/279
Хедосбий 279/280–285/286 (?)
Тоторс 285/286–308/309
Радамсад 309/310–322/323
Тиберий Юлий Раскупорис V 314/315–341/343
Дуптун 402