Аспургидите (на старогръцки: Ἀσποῦργoς, Aspurgiden) са династия, управлявала Боспорското царство на полуостров Крим на Кимерийския Босфор на северната част на Черно море и на бреговете на Palus Maeotis (Азовско море). Столица е Пантикапей.

Царете носят от Аспург (Aspourgos; † 38 г.), след като той получава от император Тиберий царската титла и римско гражданство, името Tiberios Ioulios. Аспург се жени за тракийската принцеса Гепепирис, дъщеря на Котис III (сапеи) и Антония Трифена.

Те сменят династията на Спартокидите.

Владетелите на Боспорското царство от династията Аспургиди
Име Управление
Митридат I † 46 пр.н.е.
Асандър 47 – 16 пр.н.е.
Аспург 10 – 37, † 38 г.
Тиберий Юлий Митридат III 38/39 – 44 г.
Тиберий Юлий Котис I 45/46 – 68/69
Евника (сърегентка) 45/46 – 68/69
Тиберий Юлий Раскупорис I‎ 68/69 – 90,93/94
Тиберий Юлий Савромат I 93/94 – 123/124
Тиберий Юлий Котис II 123/124 – 132/133
Тиберий Юлий Реметалк 132/133 – 153/154
Евпатор 154/155 – 170/171
Савромат II 174/175 – 210/211
Тиберий Юлий Раскупорис III 211/212 – 226/227
Тиберий Юлий Котис III 227/228 – 233/234
Тиберий Юлий Савромат III 229/230 – 231/232
Тиберий Юлий Раскупорис III 233/234 – 234/235
Тиберий Юлий Инитимей 234/235 – 238/239
Тиберий Юлий Раскупорид IV 242/243 – 275/276
Тиберий Юлий Фарсанз 253/254 – 254/255
Тиберий Юлий Савромат IV 275/276
Тейран 275/276 – 278/279
Хедосбий 279/280 – 285/286 (?)
Тоторс 285/286 – 308/309
Радамсад 309/310 – 322/323
Тиберий Юлий Раскупорид V 314/315 – 341/343
Дуптун 402