Астея e дума на санскрит, означаваща „избягване, отбягване, въздържане от кражба“. В Джайнизма това е един от петте обета, които дават учениците и последователите (сравака), както и аскетите или йога практикуващите (садху).