Астроклуб „Сотис“

Астроклуб „Сотис“ започва своята дейност веднага след откриването на Планетариума в Смолян през 1975 г., своята дейност започва и младежкия астрономически клуб (МАК) към него. Той носи името на най-ярката звезда на нашето небе Сотис - древноегипетското име на Сириус.

ИсторияРедактиране

Заниманията с кръжочници по астрономия започват още през 1973 г. като тогава МАК е носел името на бележития полски учен Николай Коперник. Поради липса на сграда заниманията са се извършвали в Строителния техникум, в кабинета по физика. Ръководител на първите кръжоци е г-жа Т. Начева-Сбиркова, впоследствие дългогодишен директор на Планетариума. В началото поради липса на уреди се е използвал 6-см рефрактор на техникума. По същото време започва издаването на стенвестник. По-късно кръжока се премества в Станцията на младите техници, но вече се работи с новопристигналия телескоп на Планетариума – 15 см „Касегрен“.

След официалното откриване на Планетариума кръжочните занятия започват да се провеждат в сградата му. Клубът се преименува на „Сотис“, приема свой устав и емблема. Дейността му се ръководи от квалифицирани специалисти – астрономи от Планетариума.

Дейност на клубаРедактиране

В клуба могат да членуват ученици от всички възрасти, интересуващи се от астрономия. През първите две години новопостъпилите членове се запознават с основите на астрономията, което включва елементи от сферичната астрономия, съзвездия, Слънчева система (планети, комети, астероиди), звезди и звездна еволюция, двойни и кратни звездни системи, звездни купове, галактики и космология. През следващата година всеки се ориентира към някоя от специализираните групи, където започва самостоятелна работа. На успешно завършилите 3-годишния курс на обучение и защитили собствен реферат по избрана тема се издава диплома за астроном-любител. Това звание притежават над 80 членове на клуба.

Всяка година Планетариумът организира за МАК „Сотис“ летни лагер-школи. Първоначално лагер-школите са се провеждали в местността „Белите брези“ съвместно с астроклубове от цялата страна, а от 1981 – в района на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“.

Още със създаването на клуба започва да се организират астрономически състезания. Първоначално те са се провеждали задочно, по училищата. По-късно възниква идеята за ежегодно състезание, което по-късно получава името „Какво? Къде? Кога?“ и традиционно се посвещава на началото на астрономическата пролет.