Отваря главното меню
Машина, полагаща асфалтобетон.
Асфалтобетон, който е бил повреден от студа.

Асфалтобетонът или асфалт е пътна настилка, която е съставена от няколко вида инертни материали, между които има свързващо вещество. Обикновено се използва за изграждането на автомобилни пътища, паркинги и летища. Инертните материали са пясък, трошен камък и понякога каменно брашно, свързващото вещество е битум.

ВидовеРедактиране

В зависимост от конструктивната позиция на пласта, съществуват няколко вида асфалтови смеси:

  • Битумизиран асфалтобетон (смес за основи) – относително едър по зърнометрия трошен камък (около 86%), пясък (около 10%) и битум (около 3,5%). Този вид смес се използва предимно за първично настилане с трошен камък и има относително високи носимоспособни качества.
  • Биндер (неплътен асфалтобен) – среден по зърнометрия трошен камък (около 86%), пясък (около 10%) и битум (около 4%). Тази смес е основна за всички пътища, като тя се характеризира с дрениращи си свойства и наличие на носимоспособни качества.
  • Плътна асфалтобетонна смес (износващ пласт) – съставена е дребна зърнометрия на трошения камък (около 80%), пясък (около 10%), битум (около 5%) и каменно брашно (около 5%). Характерно е че при правилно полагане и уплътняване, тя не пропуска вода (една от причините да се нарича плътна смес). Тя е високо еластична, но трудно обработваема по време на полагане.