Атанасий е православен духовник, охридски архиепископ около 1653 – 1658 година.

Атанасий
духовник
Религияправославие

Първото сведение за Арсений като архиепископ е от февруари 1653 година. Той заема поста малко преди това, тъй като през 1652 година архиепископ е Дионисий. След 1655 година води кореспонденция с папа Александър VII, с когото обсъжда възможността за уния с Римокатолическата църква. Известни са издадени от Арсений документи от 1658 година. Той умира или напуска поста преди 1660 година.[1]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 198.
Дионисий охридски архиепископ (преди 1653 – след 1658) Игнатий