Атанас Запрянов

български генерал

Атанас Димитров Запрянов е български политик и офицер, генерал-лейтенант от резерва и служебен министър на отбраната в правителството на Димитър Главчев.

Атанас Запрянов
български генерал
ОбразованиеНационален военен университет
Дата и място на раждане
16 април 1950 г. (74 г.)

Биография

редактиране

Роден е на 16 април 1950 г. в село Драгойново, Първомайско. През 1965 г. завършва средно образование в Техникума по механотехника в Пловдив. През 1974 г. се дипломира като магистър-инженер с профил „Свързочни войски“ във Висшето народно военно училище „В. Левски“ – гр. Велико Търново и е отличен като първенец на випуска. През 1982 г. придобива магистърска степен по военно дело във Военна академия по свръзките „Будьони“, Санкт Петербург, Русия, завършва с отлична диплома и златен медал.

Магистър е по „Стратегическо ръководство на въоръжените сили“ в Генерал-щабния факултет на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 1995 г. На 19 август 1996 г. е назначен за началник на управление „Свръзки и електроника“ на ГЩ, считано от 1 септември 1996 г.[1] На 1 септември 1997 г. е освободен от длъжността началник на управление „Свръзки и електроника“ на ГЩ на БА и назначен за първи заместник-началник на управление „Комуникационни и информационни системи“ на ГЩ на БА.[2]

В академичното си и офицерско развитие е преминал с пълно отличие курс за главен информационен мениджър и мениджър по защита на информационната инфраструктура през 2001 г. в Колеж по управление на информационните ресурси на Националния университет по отбраната, Вашингтон, САЩ, където е номиниран за випускник в Залата на славата на Колежа. Атанас Запрянов също е преминал курс за офицери, работещи в НАТО в Колежа на НАТО в Рим. Бил е командир на взвод, рота, заместник-командир на батальон и заместник командир на деветдесет и пети свързочен полк. Заемал е длъжностите – старши помощник началник на отдел в Командването на Сухопътните войски, началник на отдел. Началник-щаб, заместник-началник и началник на Управление „Свързочни войски“ в Генералния щаб на Българската армия (до 2002 г.). На 3 май 1999 г. е освободен от длъжността първи заместник-началник на управление „Комуникационни и информационни системи“ в Генералния щаб и назначен за началник на управление „Комуникационни и информационни системи“ в Генералния щаб[3] и удостоен с еднозвездното висше военно звание генерал-майор.[4] На 5 февруари 2000 г. е освободен от длъжността началник на управление „Комуникационни и информационни системи“ на Генералния щаб на Българската армия и назначен за началник на Главно управление „Комуникационни и информационни системи“ на Генералния щаб на Българската армия.[5] На 7 юли 2000 г. е удостоен с двузвездното висше военно звание генерал-майор.[6] На 6 юни 2002 г. е освободен от длъжността началник на Главно управление „Комуникационни и информационни системи“ на Генералния щаб на Българската армия и назначен за началник на Военната академия „Г. С. Раковски“.[7] На 5 април 2003 г. е освободен от длъжността длъжността началник на ВА „Г. С. Раковски“, назначен за заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите и удостоен с тризвездното висше военно звание генерал-лейтенант.[8]

На 4 май 2005 г. е назначен за длъжността заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите.[9] На 25 април 2006 г. е назначен за военен представител на Българската армия в Делегацията на Република България към НАТО считано от 1 юни 2006 г.[10] На 26 май 2006 г. е награден с орден „За военна заслуга“ първа степен за големите му заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за проявен професионализъм при организирането и успешното участие на подразделения и военнослужещи от Българската армия в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции в различни райони по света, за дългогодишна и безупречна служба в Българската армия и принос за поддържане на националната сигурност на Република България.[11] На 19 януари 2007 г. е назначен за представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз.[12]

На 1 юли 2009 г. е освободен от длъжността представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз и назначен за представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО.[13] През 2010 г. преминава в резерва. От 2010 до 2013 г. е съветник в кабинета на министъра на отбраната и от януари 2015 г. отново е на тази длъжност. Награждаван е с медал „За вярна служба под знамената“, първа степен.[14]

На 5 юли 2015 г. е назначен за заместник-министър на отбраната. Заемал е длъжността “заместник-министър” три пъти - от юли 2016 г. до януари 2017 г., от май 2017 г. до април 2021 г. и от юни 2023 г. до 8 април 2024 г - над 6 години.[15]

От 9 април 2024 е служебен министър на отбраната в правителството на Димитър Главчев.

Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов е награждаван многократно за отлична служба и високи професионални резултати, отличен е с орден „За военна заслуга“ – първа степен.

Владее английски и руски език.

Женен, с две деца.

 1. Указ № 297 от 19 август 1996 г., ДВ бр. 75/1996
 2. Указ № 338 от 1 септември 1997 г., ДВ бр. 77/1997
 3. УКАЗ № 124 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ
 4. УКАЗ № 126 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ - НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"
 5. УКАЗ № 58 ОТ 25.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
 6. УКАЗ № 204 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ – НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ „ГЕНЕРАЛ-МАЙОР“
 7. УКАЗ № 223 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
 8. Указ № 133 за освобождаване на генерал-майор Атанас Димитров Запрянов от длъжността началник на ВА „Г. С. Раковски“, за назначаването му на длъжността заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите и за удостояването му с висше военно звание „генерал-лейтенант“
 9. Указ № 106 за назначаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов на длъжността заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите
 10. Указ № 137 за назначаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов на длъжността военен представител на Българската армия в Делегацията на Република България към НАТО
 11. Указ № 248 за награждаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов с орден „За военна заслуга“ първа степен
 12. Указ № 6 за назначаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов на длъжността представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз
 13. Указ № 243 за освобождаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов от длъжността представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз и за назначаването му на длъжността представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО
 14. Биография на сайта на министерството на отбраната
 15. Атанас Запрянов е новият заместник-министър на отбраната