Атанас Кушували

български общественик

Атанас Георгиев (Гошев) Кушували (Кушувалиев) е български възрожденски общественик от Македония, ръководител на Кукушката българска община.[1]

Атанас Кушували
български общественик
Роден
Семейство
Деца Димитър Кушевалиев
Андон Кушувалиев
Георги Кушовалиев

БиографияРедактиране

Роден е в кукушкото село Кушево, тогава в Османската империя, поради което и носи прякора Кушували, тоест Кушевски. Той е търговец и първенец в град Кукуш и един от водачите на българите от града и околността в църковно-националните борби с Цариградската патриаршия през 50-те – 80-те години на XIX век, един от най-близките съратници на Нако Станишев.

Той и синът му Георги поддържат активни връзки със Стефан Веркович и му дават данни за Поленинската епархия – Дойранска, Кукушка и Карадашка каза, както и списъци на населението на Дойранската и Струмишката каза, а също и данни за Малешевската и Солунската каза, които в 1889 година Веркович публикува в „Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи“.[2] От кореспонденцията на Кушували с Веркович са запазени 33 писма от 1860 – 1884 година (архив на БАН, фонд Веркович).[3] Пише няколко писма за личността на Партений Зографски.[4] Кузман Шапкарев го определя като един от „най-остроумните и най-развитите“ кукушки първенци.[5]

При управлението на епископ Теоклит Поленински, по донос от владиката, че се занимава с революционна дейност, Атанас Кушували е неколкократно арестуван и тормозен от властите.[6]

БележкиРедактиране

  1. „Документи за българското Възраждане от архива на Стефан И. Веркович 1860-1893“. София, 1969, стр.29.
  2. Верковиќ, Стефан. Македонски народни умотворби, Книга Петта, подготвил и редактирал Кирил Пенушлиски, Македонска книга, Скопjе, 1985, с. 24.
  3. Тодоровски, Гане. За и против „Веда Словена“. // Годишен зборник на Универзитетот во Скопје 19. Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет - Скопје, 1967. с. 423.
  4. Библиографија на македонскиот јазик, МАНУ, Скопие, стр. 205.
  5. Шапкарев, Кузман. За възраждането на българщината в Македония. София, Български писател, 1984. с. 188.
  6. Влахов, Туше. Кукуш и неговото минало. Второ допълнено издание. София, Наука и изкуство, 1969. с. 154.