Атлас по анатомия на човека на Синелников

„Атлас по анатомия на човека“ (на руски – „Атлас анатомии человека профессора Синельникова“) е многотомно издание, посветено на нормалната анатомия на човека. Атласът съчетава в себе си едновременно атлас и учебник по анатомия и се счита за класически, като дълго време е основно учебно пособие по анатомия за студентите по медицина и стоматология в пространството на СССР и Източна Европа. Преведен е на английски, испански, арабски, чешки, през 2010 г. излиза и българският му превод под научната редакция на чл.-кор. проф. д-р Владимир Овчаров.

Атлас по анатомия на човека
Атлас анатомии человека профессора Синельникова
АвторР. Д. Синелников,
Я. Д. Синелников,
А. Я. Синелников
Първо издание1938 – 1942 г.
СССР
ИздателствоДържавно медицинско издателство
Оригинален езикруски (преводи на български, арабски, испански, английски, чешки)
Видатлас по нормална анатомия на човека
Издателство в БългарияСофтпрес

Атласът е създаден след постановление на Съвета на народните комисари на СССР от 1 декември 1937 г. като бъдещо учебно пособие за студентите по медицина и стоматология в Съюза, което да събере натрупаните в областта знания в удобна за усвояване форма. Първото издание е посветено в памет на починалия проф. Вл. Воробьов – дълги години завеждащ катедрата по анатомия на човека в Харковския медицински институт, работил и в България и създател на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към МУ София. С написването на учебника се заема неговият ученик проф. Рафаил Давидович Синелников. Първото издание излиза през 1938 – 1942 г. под печата на Държавното медицинско издателство в Москва и Ленинград. Впоследствие претърпява неколкократни преиздавания, през които бива допълван и усъвършенстван.

  • Второ издание (1952 – 1958) в 2 тома;
  • Трето издание (1963) в 3 тома;
  • Четвърто издание (1979) в 3 тома;
  • Пето издание (1992) в 4 тома;
  • Шесто издание (1996) в 4 томах;
  • Седмо издание (2007 – 2010) в 4 тома;
  • Осмо издание (2019) в 4 тома.

След смъртта на проф. Р. Д. Синелников, редакцията на Атласа поема неговият син проф. Яков Рафаилович Синелников, а седмото и осмото издание са под редакцията на внука му проф. Александър Яковлевич Синелников.