Атлас (анатомия)

Вижте пояснителната страница за други значения на Атлас.

Атлас е първият шиен прешлен при животните. Появява се при Земноводни. Благодарение на подвижната му връзка с черепа при висшите Хордови главата им може да се движи нагоре и надолу. В последстие при Влечуги се появява Аксис – вторият подвижен шиен прешлен.

Gray86.png