Атмосферен фронт

Атмосферния фронт представлява границата между 2 въздушни маси с различна плътност и предизвиква повечето от проявите на времето.

Означаване на фронтовете на картата:
1. студен фронт
2. топъл фронт
3. оклюзионен фронт
4. неподвижен фронт

Въздушните маси обикновено са различни по температура и влажност. Фронтовете биват студени, топли, оклюзионни и неподвижни.

Студените атмосферни фронтове най-често се характеризират с гръмотевични бури и лошо време. Топлите фронтове обикновено са предхождани от обложни валежи и мъгла.

След преминаването на фронта небето обикновено бързо се изяснява. Някои фронтове носят малко облаци и не носят валежи. Студените и оклюзионните фронтове в повечето случаи се придвижват от запад на изток, докато топлите фронтове се движат към полюсите. Студените фронтове се движат по-бързо от топлите. Планините и топлините обикновено забавят движението на фронтовете.