Атомният радиус представлява разстоянието от атомното ядро до най-отдалечения от него максимум на електронната плътност.

Изменение на атомния радиус редактиране

По групи редактиране

По групи, с нарастване на броя протони в атомните ядра се увеличава и броя на електронните слоеве. Това е причината за увеличаването на атомния радиус по групи.

По периоди редактиране

По периоди, с нарастване на броя протони в атомните ядра се увеличава и броя на електроните. Оттук нараства и привличането на ядрото и електроните. Това е причината за намаляване на атомния радиус по периоди.

Вижте също редактиране