Аулата е зала предназначена за събрания и тържествени церемонии на дадена организация като висше училище.[1]

Аулата на Виенския университет

Думата има гръцки произход и в специфичната архитектура на Елада аулата е вътрешният двор на къщата, както и атриумът при древноримската къща.

Терминът започва да се използва за обозначаване на зала за лекции в епохата на барока. В католическата църква е използван за наименование на зала за религиозни дискусии.

Аулата на Софийския университет е най-старата в България, тя е и най-украсената с орнаменти аудитория, подобно на зрителната зала на Народния театър „Иван Вазов“.

Вижте още

редактиране