Афоризмът (от гръцки: αφορισμός) спада към прозата в литературата и представлява кратко изречение, което изразява житейска мъдрост, сентенция. Афоризмът се различава от поговорката по това, че докато поговорката и пословицата са народни мъдрости, афоризмът изказва мъдростта на автора си, обикновено писател или поет.