Българско централно благотворително общество

(пренасочване от БЦБО)

Българското централно благотворително общество е организация на български емигранти в Румъния.

Общо събрание на БЦБО през ноември 1876 г.

Създадена е в Букурещ на 10 юли 1876 г. и е продължение на Българското човеколюбиво настоятелство. Голяма роля за създаването му изиграва Владимир Йонин, който е бил пратеник на Славянските благотворителни комитети. Ръководството на обществото включва Киряк Цанков, Олимпи Панов, Иван Вазов, Петър Енчев и други. След общото събрание от 18-22 ноември 1876 обществото се обявява за създаване на независима българска държава с монархическа форма на управление. Обществото подпомага дейно пострадалите българи при Априлското въстание, както и набира доброволци за Сръбско-турската война от 1876 г. Използва вестника на Христо БотевНова България“ с цел привличане на европейското внимание към проблемите на българите. След обявяването на Руско-турската война от 1877-1878, то обявява прекратяването на своята дейност.

Източници Редактиране

  • Николова, В., Куманов, М., Кратък исторически справочник на България, „Народна просвета“, София, 1983 г.