Бабите

защитена местност в България

Бабите е защитена местност в България. Разположена е в землището на Петрич.[1]

Защитена местност
„Бабите“
Местоположение Flag of Bulgaria.svg България
Петрич
Данни
Площ 285 хектара
Създаден 18 юни 2007 г.
Уеб сайт ИАОС, Бабите

Разположена е на площ 285 ha. Обявена е на 18 юни 2007 г. От 15 юни 1988 до 18 юни 2007 г. е буферна зона на резерват „Конгура“.[1]

На територията на защитената местност се забраняват:

  • строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа, геоложки проучвания и разкриване на кариери;
  • голи сечи и залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;
  • ловуване, освен регулиране числеността на дивите свине;
  • паша на домашни животни;
  • използване на химически средства за растителна защита;
  • извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
  • събиране на плодове от кестеновите насаждения;
  • поддържане на съществуващите пътища.[1]

ИзточнициРедактиране

  1. а б в Бабите. // ИАОС. Посетен на 20 юни 2018 г.