Бадерската клисура (позната и като Пърнарска клисура[1]) е епигенетичен пролом в долното течение на река Пчиня в Северна Македония.

Простира се между село Бадер в Скопската котловина до вливането на реката в река Вардар. Дължината на пролома е 9,5 км. Реката се всича между ридовете Каменица (479 м) и Ветерски рид (508 м), на изток и Мрамор (418 м) и Пърнар (489 м), на запад.

Успоредно на пролома преминава шосейният път, свързващ Велес със Скопие.[2][3]

Източници редактиране

  1. Трифуноски Јован. „Сеоска насеља Скопске котлине – развитак села, порекло становништво и привредне одлике“. Петти дел. Скопје, 1964 г.
  2. Македонска енциклопедиjа, т. 1. Македонска академиjа на науките и уметностите. Скопие, 2009. с. 114. ISBN 978-608-203-023-4
  3. Marković, Jovan Đ. (1967) (на српско-хрватски). „Geografske oblasti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije“. Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije.