Барбароните (на български: Големите Барони) са династичен клон на т.нар. Хетомиди, чийто дом е крепостта Ламброн в Киликийска Армения.

ГенеалогияРедактиране

Дом ЛамбронРедактиране

Хетум I († 1071), властелин на Ламброн
│
└──> Ушин I († 1110), властелин на Ламброн
   X женен за принцеса от дома на Арцрунидите
   │
   └──> Хетум II († 1143), властелин на Ламброн
     │
     ├──> Ушин II (1125 † 1170), властелин на Ламброн
     │  X женен за Шандоке Палавони
     │  │
     │  └──> Хетум III (1151 † 1218), властелин на Ламброн
     │     X1) Ne, женен за дъщеря на Торос II, владетел на Киликийска Армения
     │     X2) Ne
     │     │
     │     ├2:> Константин (1180 † 1250), владетел на Ламброн
     │     │  X Стефани Барбарон
     │     │  │
     │     │  ├──> Хетум (1220 † 1250)
     │     │  │  X женен за Ехи де Поатие, дъщеря на Раймонд Антиохийски
     │     │  │  │
     │     │  │  ├──> Кирана († 1285)
     │     │  │  │  X Лъв III Арменски
     │     │  │  │
     │     │  │  └──> Аликс
     │     │  │     X Балян Ибелин (1240 † 1302)
     │     │  │
     │     │  └──> Аликс, владетел на Ламброн
     │     │     X Ушин, властелин на Корикос
     │     │
     │     └2:> Аликс Ламбронска († 1220)
     │       X Константин Барбарон

Дом на БарбаронитеРедактиране

     │
     └──> Жбат († 1153), властелин Барбаронски
        │
        ├──> Бакуран († 1199), властелин Барбаронски
        │
        ├──> Васак († април 1199), властелин Барбаронски
        │  │
        │  └──> Константин Барбарон (1180 † 1263), властелин Барбаронски на Корикос
        │     X1) Ne
        │     X2) Аликс Ламбронска († 1220)
        │     │
        │     ├─1> Стефани Барбарон
        │     │  X) Константин, владетел на Ламброн
        │     │
        │     ├─2> Мари Барбарон († 1263)
        │     │  X Жан Ибелин († март 1266)
        │     │
        │     ├─2> Стефани Барбарон (1220 † 1249)
        │     │  X) Хенри Кипърски

ИзточнициРедактиране