Барк е вид ветроходен кораб с три до пет мачти, прави ветрила на всички мачти, а на бизанмачтата – коси. Преобладават в световното корабоплаване през 19 век, когато са използвани като търговски кораби.

Александър фон Хумболт
Крузенщерн
Франция II

В тесния смисъл на думата „барк“ означава „тримачтов кораб“. С течение на времето обаче се строят и четири- и петмачтови платноходи, които също се наричат с това име.

Мачтите на тримачтовия барк се наричат (от носа към кърмата): фокмачта, гротмачта и бизанмачта.

Известни баркове редактиране

Тримачтови
Четиримачтови
Петмачтови

Такелаж редактиране

Такелажът на тримачтов барк:

 
Кликнете за повече информация