Бахрам VI Чобен (Bahrām Chobin, Chubin, Chobina) е древноирански спахбод (главнокомандващ), който узурпира властта и управлява Персийската сасанидска империя в продължение на една година (590 – 591 г.). Произхожда от знатния род Михран, един от Седемте Партски клана.

Монета на Бахрам VI

Служи успешно като генерал при управлението на шах Хормазд IV (579 – 590) и побеждава гьоктюрките начело на армия от персийски катафракти. Така той става много популярен сред войската. След като търпи незначително поражение срещу Източната римска империя, Чобен е унизен от шаха, който му изпраща женски дрехи. Това води до бунта на войските и свалянето на сасанидския шах Хормазд IV, който е ослепен и убит, а на негово място се възцарява синът му Хосров II. Много скоро и той бива детрониран през 590 г. от Бахрам Чобен, който се възкачва на трона.

Синът на Хормазд – Хосров II успява да избяга при ромейския император Маврикий, който му помага със 70 хилядна армия да се завърне на власт през 591 г. Чобен търпи поражения, губи Ктезифон и се оттегля към Азърбайджан, на в крайна сметка е принуден да търси спасение в Тюркския хаганат. По късно е убит от убийци пратени от Хосров II.[1][2][3]

БележкиРедактиране

  1. Oliver Nicholson (editor) – The Oxford Dictionary of Late Antiquity, Oxford University Press (2018), p. 194
  2. Mehrdad Kia – The Persian Empire: A Historical Encyclopedia (Volume 1), ABC-CLIO (2016), p. 240 – 243
  3. A. Shapur Shahbazi: Bahrām VI Čōbīn. Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 5 (1988), pp. 514 – 522