Безопасност

състояние на сигурност от вреди, злополуки, опасност или риск

Безопасност е състоянието на защитеност на жизненоважните интереси на личност, организация, предприятие, общество от потенциално или реално съществуващи заплахи.

Обикновено осигуряването на безопасността се изразява в спазване на съвкупност от правила за предовтратяване на аварии и спасяване на живота на хората.

Предупредителните знаци, създаването на стандарти и процедури, предлагането на застраховки и гаранции значително повишават безопасността.

ВидовеРедактиране

  • Безопасност и охрана на труда
  • Безопасност на движението по пътищата
  • Ядрена безопасност
  • Безопасност на полетите