Безопасност

състояние на сигурност от вреди, злополуки, опасност или риск

Безопасност е състоянието на защитеност на жизненоважните интереси на личност, организация, предприятие, общество от потенциално или реално съществуващи заплахи.[1]

Обикновено осигуряването на безопасността се изразява в спазване на съвкупност от правила за предовтратяване на аварии и спасяване на живота на хората.

Предупредителните знаци, създаването на стандарти и процедури, предлагането на застраховки и гаранции значително повишават безопасността.

  • Безопасност и охрана на труда
  • Безопасност на движението по пътищата
  • Ядрена безопасност
  • Безопасност на полетите

Източници

редактиране
  1. безопасност // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2023-09-10.

Вижте също

редактиране