Нотация за безразмерни отношения на величини

Нотацията за безразмерни отношения на величини (изразявана чрез „части на...“), използвана в науката и техниката, представлява набор от псевдоединици за описване на малки стойности на отношенията между различни безразмерни величини, например, молни или масови части. Тъй като тези дроби са отношения на количество към количество, те са чисти числа, които не са свързани с единиците за измерване. Обикновено се използват: [1]

Водни разтвори на флуоресцеин, разредени от 10 000 до 1 части на милион на интервали от 10-кратно разреждане. При 1 ppm разтворът е бледожълт. С увеличаването на концентрацията цветът става по-наситено жълт, след това оранжев, и накрая при 10 000 ppm е наситено червен

Тези означения не са част от Международната система единици (SI), и техните значения са нееднозначни.

Израз в метрични единици за маса:

  • 1 % = 1x10-2 g/g = 1 cg/g
  • 1 ‰ = 1x10-3 g/g = 1 mg/g
  • 1 ppm = 1x10-6 g/g = 1 µg/g
  • 1 ppb = 1x10-9 g/g = 1 ng/g
  • 1 ppt = 1x10-12 g/g = 1 pg/g
  • 1 ppq = 1x10-15 g/g = 1 fg/g

Източници

редактиране
  1. parts per notation – ppm, ppb // chembuddy.com. Посетен на 6 април 2012. (на английски)