Белите кладенци

защитена местност в България

Белите кладенци е защитена местност в България. Намира се в землищата на Перник, Радомир и Кралев дол.[1]

Защитена местност
„Белите кладенци“
Местоположение в България
Местоположение България
Перник, Радомир и Кралев дол
Площ128,1 ha
Създаден12 юли 2007 г.
УебсайтИАОС, Белите кладенци

Защитената местност е с площ 128,1 ha. Обявена е на 12 юли 2007 г.[1]

В защитената местност се забраняват:

 • строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
 • разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;
 • използване на химически средства за растителна защита;
 • лагеруване и палене на огън извън определените места;
 • залесяването с неприсъщи за района дървесни видове.[1]

Разрешава се:

 • извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
 • съществуващите гори със специално предназначение запазват своя статут;
 • провеждане на ловностопански мероприятия;
 • паша на домашни животни (без кози) в определените с лесоустройствения проект пасищни площи и в поземления фонд;
 • косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана в района.

Източници

редактиране
 1. а б в Белите кладенци // ИАОС. Посетен на 1 ноември 2019 г.