Бентос е събирателен термин за организми, живеещи по или на дъното на океани, морета и други водни басейни.

  • Растителният бентос – наричан още фитобентос, е представен от бактерии, водорасли, вторичноводни растения, достига дълбочина до границата на вечния мрак.
  • Животинският бентос – наричан още зообентос, се състои от прикрепени и свободноживеещи организми.
Типични представители на бентос.

Богатството и видовият състав на бентосите се променя с дълбочината, характера на дъното и т.н. Има важно значение за живота във водните басейни като централно звено от трофичната верига.

Зообентос редактиране

Зообентосът включва представители на всички видове животни. Разделя се на макробентос (размер над 1,00 мм.), мезобентос (от 0,1 до 1,00 мм.) и микробентос (под 0,1 мм.).

Терминът „мейофауна“ или микроскопична дънна фауна се отнася за онези бентосни животни, които преминават през сито с големина 1 мм. Тя включва най-дребните многоклетъчни и най-едрите едноклетъчни видове (фораминифери и инфузории). Отделните видове бентосни животни се разпределят при строга закономерност, най-вече под влиянието на грунта и дълбочината. В зависимост от това разпределение се обособяват отделни комплекси – биоценози. Биоценозата представлява група от животни, които са еднородни по своя количествен и качествен състав и са свързани помежду си и с условията в околната среда, в която се задържат, за да живеят и да се размножават.[1]

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. Българска морска енциклопедия. Т. 1. Варна, Издателство МС, 2016. ISBN 978-619-7328-06-6. с. 209 – 210. Посетен на 10 ноември 2018.