Беседа:Вероизповедание

Добавяне на тема
Активни дискусии

Копирано от Уикипедия:Разговори

Какво е "вероизповедание"?Редактиране

Преди две години (!!) повдигнах въпроса на беседата на Шаблон:Храм, но дискусия не се получи. Затова опитвам тук. Каквото реши общността, нека е това.

Въпросът е - "Какво да пишем в полето Вероизповедание в шаблона за храмовете"? Ето мнението ми, когато повдигнах темата (все още го поддържам): "Хайде да уеднаквим употребата на шаблона, че виждам различия. Какъв е смисълът на полето Вероизповедание? Какво трябва да пише

  • „Католическа църква“, „Българска православна църква“

или

  • Католицизъм, Православие

На мен по-логичен ми изглежда втория вариант."

В допълнение - дефиницията от Речника на БАН ([[1]]) "ВЕРОИЗПОВЕДА̀НИЕ Система от религиозни схващания и обреди, която някой споделя, изповядва."

Допълнителните разпоредби на действащия Закон за вероизповеданията [[2]]дават следната дефиниция: "§ 1. По смисъла на този закон: 1. "Вероизповедание" е съвкупността от верски убеждения и принципи, религиозната общност и нейната религиозна институция.

Нямам претенция да стане на моето!!! Искам само единно мнение, вместо да се гоним с някои редактори. GVF (беседа) 17:07, 12 декември 2019 (UTC)

БПЦ и БПСЦ са регистрирани като различни вероизповедания от Дирекцията по вероизповеданията. Удивителните са Ви в повече. -- Мико (беседа) 19:51, 12 декември 2019 (UTC)
По принцип следва да е второто. Трябва ли да допълним в шаблона - принадлежност на храма към дадена Църква? --Rumensz (беседа) 21:58, 12 декември 2019 (UTC)
Ако шаблонът има и Вероизповедание, и Принадлежност ще е най-точно.--Xunonotyk (беседа) 22:19, 12 декември 2019 (UTC)
По принцип? Отново - Българската православна църква е вероизповедание, Българската православна старостилна църква е вероизповедание - така са и регистрирани. Напосоки: Член 17 от Закона за вероизповеданията: "Уставът на вероизповеданието трябва да съдържа задължително: 1. наименованието и седалището на вероизповеданието; . изложение на верското убеждение и богослужебната практика; 3. структурата и органите на вероизповеданието; " и т. н. Комисията по досиетата [3] „Българската православна църква и останалите вероизповедания“... -- Мико (беседа) 07:38, 13 декември 2019 (UTC)
Значи Гръцка православна църква, Сръбска православна църква, апостолически, и пр. са отделни вероизповедания? И тъй не разбрах тогава защо се карат там за Македонската, Украинската, и пр., като са си отделни вероизповедания. --Rumensz (беседа) 08:00, 13 декември 2019 (UTC)
Да - отделни вероизповедания са. -- Мико (беседа) 08:04, 13 декември 2019 (UTC)
Тогава към Шаблона би следвало да има показател „вяра = “ (християнство, юдаизъм, и пр.), а „вероизповедание“ да посочва институцията (защото Църквата е институция), на която принадлежи дадения храм. --Rumensz (беседа) 09:44, 13 декември 2019 (UTC)
Това е доста хлъзгаво - нема обща дефиниция на християнство примерно (мормоните?), но да - така трябва да е. -- Мико (беседа) 09:48, 13 декември 2019 (UTC)
В закона за вероизповеданията ясно пише, че вероизповеданието включва и институцията. В миналото терминът вероизповедание е бил по-общ и е включвал само даноминацията (източно православно, католическо, протестантско) или религията, ако няма деноминации. Днес, всеки може да си създаде вероизповедание. По-добре е да пишем по-конкретният термин. --Стан (беседа) 11:11, 13 декември 2019 (UTC)
Или и двете. Примерно, протестантството е много фрагментирано и има смисъл да се указва общото направление, към което спада съответната църква. --Спас Колев (беседа) 13:58, 13 декември 2019 (UTC)
Сложих му параметър „религия = “ (виж. Кукленски манастир). Дали става? --Rumensz (беседа) 20:31, 13 декември 2019 (UTC)
Странно е някак си. Прегледах колегите от други езикови версии как го правят и рядко виждам „институция“, като БПЦ, РПЦ и т.н. Виждам предимно Affiliation/Конфессия: Православие. Може би ще е най-добре да има нещо от рода на „Вероизповедание (в общия смисъл): Православие/Православно“ и „Епархия: Пловдивска“, но не съм много сигурен. Трябва да помисля още малко сякаш. --Стан (беседа) 22:06, 13 декември 2019 (UTC)
Алтернативни православни институции е имало и ще има - помисли върху Екзархията ими МПЦ и т.н. Епархиите са единствено на институциите. За мен с добавката на Румен е добре. -- Мико (беседа) 12:42, 15 декември 2019 (UTC)
Наистина епархиите са единствено на институциите. Ако имаме 100 институции едно и също селище е в 100 епархии. Може институцията да върви с епархията - например "Пловдивска - БПЦ", както е в Свети Архангел Михаил (Пловдив) GVF (беседа) 18:00, 15 декември 2019 (UTC)
И все пак, коя дефиниция на полето Вероизповедание приемате - речниковата или правната? Допълнителното поле е идея, но религията така или иначе си влиза в смисъла на полето. GVF (беседа) 12:03, 23 декември 2019 (UTC)

Според формуляра на преброяване 2021: „Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и обичаи, основани на вярата в божествено или висше същество, свръхестествени сили, както и съвкупност от морални норми, практики, ценности, институции и ритуали, съпровождащи този мироглед.“, а „Вероизповеданието е принадлежността на лицето към дадена група, обособена исторически и характеризираща се с извършването на определени религиозни обреди (източноправославни, католически, протестантски, мюсюлмански и други). “--46.10.62.102 10:37, 13 септември 2021 (UTC)

Връщане към „Вероизповедание“.