Беседа:Генетичен дрейф

Добавяне на тема
Няма дискусии на тази страница.

Предлагам, да се промени заглавието на статията от "Генетичен дрейф" на "Генетично отклонение". Причините за моето предложение са:
1. Новото заглавие е на Български език.
2. Новото заглавие съвсем точно отразява смисъла на термина.

Връщане към „Генетичен дрейф“.