Беседа:Детерминанта

Добавяне на тема
Активни дискусии

Засега ги слагам тук, в някой от следващите дни като напиша и окръжаващия текст ще ги мръдна в основната статия. --Spiritia 06:59, 24 октомври 2006 (UTC)

Защо определител а не детерминанта?Редактиране

Не съм срещал источник или професор, който да нарича детерминантата определител. Каква е причината за този превод? --Цанко 19:35, 3 ноември 2006 (UTC)

Източник, в който се ползва детерминанта: Пламен Сидеров, Записки по алгебра; Линейна алгебра, изд. Веди, София, 2001.--Цанко 14:01, 15 ноември 2006 (UTC)
И аз не съм срещал. Това е научен термин, утвърден в областта. --Емил Петков 15:00, 15 ноември 2006 (UTC)
Определител и аз никъде не съм го срещала, докато детерминанта — навсякъде (напр. виж ми в помагалцата - във всички БГ източници е все детерминанта, проверявала съм го). Ако още искаш, още ще ти дам. --Spiritia 15:16, 15 ноември 2006 (UTC)
Връщане към „Детерминанта“.