Беседа:Електрическа уредба на автомобила

Активни дискусии

Кандидат за избранаРедактиране

Статията третира тясно специализирана тема, разглеждаща елементи от конструкцията на автомобилите. При разработването е използвана литература издадена в България от специалисти в тази област, в т. ч. и университетски преподаватели. Структурата и обема по разглежданата тема не е заимствана от подобни статии в Уикипедия, а е създадена на база разглеждането на електрическата уредба в литературата, като част от устройството на автомобила. Без математизиране на сложните процеси по структурата и оразмеряване на електрическите схеми и системи, в обобщен вид се прави описание на същността и действието им в автомобила. От Wikipedia Commons е издирено и показано подходящо онагледяване на огромното разнообразие от технически решения и тяхната конструктивна реализация. --CvetanPetrov1940 (беседа) 18:22, 10 февруари 2018 (UTC)

Има цели пасажи без източник.--Алиса Селезньова (беседа) 20:37, 11 февруари 2018 (UTC)
Добра е статията. Измених малко уводната част, за да е ясно, че се отнася само за автомобили с ДВГ.--Zhoxy (беседа) 06:27, 15 февруари 2018 (UTC)
Интересът към тази специална тема показва, че не е напразен труда за създаването ѝ. Внесох нови източници за конкретни показатели или технически решения. Всичко което подобрява статията приемам с благодарност. --CvetanPetrov1940 (беседа) 07:54, 15 февруари 2018 (UTC)
За мен е 1)твърде дълга (над 130К) и 2) написана на недостъпен за средния читател език. Мисля, че само ще спечели, ако се съкрати и опрости. Първото може да стане, като по аналогия с автомобилен акумулатор и динамо се отделят поне още два (или повече) раздела в основни статии - например Стартер (Система за пускане на двигателя) и фар (лампа) - Система за осветление. По отношение на езика - може би за професионалистите не е проблем, но аз лично трудно изчетох повече от два параграфа, а се имам за технически ориентиран човек и карам кола. За да не съм голословна, един възможен образец може да е статията за автомобила в Енциклопедия Британика и по-точно разделът за електрическата система. Мога да се включа в опростяването на изказа, но само ако обемът се намали драстично--Ket (беседа) 19:16, 25 февруари 2018 (UTC)

Благодаря Кет! Искам да напиша основанията си за създаване на статията точно в този вид.

- Относно дължината. Статията е с 130 450 байта, статията за Че Гевара е с дължина 141 778 байта. Разликата е в това, че там се описва живота на един човек с изключително много подробности. А в статията за автомобила само бегло се описват системите, тяхната взаимовръзка и действие без подробности на физическите процеси и механичната или електрическата конструкция. Идеята тук е примерно материалът в една книга (Електрически уредби на автомобилите и тракторите) от 230 страници да се сведе до една статия, даваща представа и малко начална информация по темата. Даже в едно популярно издание (Книга за автомобила), където се разглеждат по-малко от 40 % от тази тема, изложението е на 20 страници. Разгледаните системи в литературата са както следва : Запалителна система -60 стр.; Стартер -22 стр.; Контролно-измервателни уреди - 26 страници, дори осветителната уредба е от 20 стр., а кабелите и предпазителите се разглеждат на 15 страници. В този смисъл без подробни описания е предадено най-същественото, най-важното от действието на всяка система. Мисля, че ако статията трябва да има познавателно значение и въвеждаща в проблема - това е нейната дължина.

- за езика и опростяването. В статията в обобщен вид се прави описание на същността, действието и взаимосвързаността на компонентите от електроуредбата на автомобила. Ще прегледам отново съдържанието (аз това вече правих многократно). Но не мога да премахна понятия като магнитен поток, магнитно потокосцеплание, индукция или всякакви други специализирани термини. Това е физическата същност на процесите, протичащи в някои елементи от уредбата. Опрости ли се това с премахване - по-добре да няма такава статия. Категорично съм против тази статия да изглежда като някакъв списък, изброяващ само компоненти и системи, за които няма статии в бгУ, или които отделно от цялата система висят във въздуха като понятия и приложение. Това обаче не изключва да се подготвят и публикуват в енциклопедията статии за елементи от електрическата система дори и за контактния ключ, както това е направено например в немската Уикипедия.

-Енциклопедия Британика или която и да е друга енциклопедия, разглежда този въпрос в петнадесетина реда, за да се покаже че има такова животно. Мисля че Уикипедия е друго нещо и не трябва да се вземе като пример телеграфно изложеното там.

Накрая това е виждането ми за статията, нейната форма, съдържание и онагледяване. Всеки може да направи опит да я подобри. Още веднаж благодаря!--CvetanPetrov1940 (беседа) 09:52, 26 февруари 2018 (UTC)

Очевидно разбираме съветите на Уикипедия:Енциклопедичност по различен начин--Ket (беседа) 12:35, 26 февруари 2018 (UTC)

Статията напълно си заслужава да бъде избрана и поздравявам автора за нея. Наистина е малко дълга, и аз не можах да я изчета цялата. На мен основно ми липсват много повече вътрешни препратки с оглед използваната терминология, която е доста професионална, а статията е насочена и към читатели с ниска квалификация по темата. Например препратка за волт, електрическо напрежение, електролит, съпротивление, ом, биметал, ксенон и т.н. Знам, че за специалист е трудно да определи кои точно термини са по-сложни и имат нужда от препратки. Но си представи, че статията се чете от 18-годишен кандидат-шофьор и може би това ще те ориентира. Освен това все още на няколко места липсват посочени източници - при запалителна бобина, биметални с импулсно действие, ксенонови лампи. Явно информацията се съдържа във вече посочените източници, но просто трябва да се уточни в съответните абзаци. Поздрави и успехǃ --Молли (беседа) 08:03, 3 март 2018 (UTC)

Връщане към „Електрическа уредба на автомобила“.