Беседа:Клемент Атли

Добавяне на тема
Няма дискусии на тази страница.

Не е ли по-правилно името да бъде Клемънт Атли? Някакви източници ако може да бъдат посочени няма да бъде лошо. --Николов 12:59, 11 май 2010 (UTC)

Отправна точка за източници. --ShadeOfGrey 13:05, 11 май 2010 (UTC)

Според мен е по-скоро Клемънт Етли. Например тук е така: https://www.google.bg/search?tbm=bks&q=%22%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%82+%D0%95%D1%82%D0%BB%D0%B8%22&oq=%22%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%82+%D0%95%D1%82%D0%BB%D0%B8%22&gs_l=serp.3..30i10.8236.8554.0.9563.2.2.0.0.0.0.153.234.1j1.2.0.msedr...0...1c.1.61.serp..0.2.233.QaxD9dWKpW8

Но е по-важно как е възприет традиционно в България. Среща се и като Клемънт Атли: https://www.google.bg/search?tbm=bks&q=%22%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%82+%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B8%22&oq=%22%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%82+%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B8%22&gs_l=serp.12..30i10.104873.105376.0.107987.2.2.0.0.0.0.270.379.0j1j1.2.0.msedr...0...1c.1.61.serp..0.2.377.600ahJs0Kgw

Най-често обаче е Клемент Атли: https://www.google.bg/search?tbm=bks&q=%22%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B8%22&oq=%22%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B8%22&gs_l=serp.12...39011.39093.0.41144.2.2.0.0.0.1.158.308.0j2.2.0.msedr...0...1c.1.61.serp..2.0.0.SF84YlTUUi4

В българския език, особено напоследък, се забелязва една странна смесица между транслитерация и транскрипция, водеща до няколко варианта на имената. Xakepxakep (беседа) 19:50, 4 февруари 2015 (UTC)

Връщане към „Клемент Атли“.