Беседа:Ктезифон

Добавяне на тема
Активни дискусии

Откъде е това ЗРедактиране

Откъде това З в Ктесифон? Името е гръцко, откъде З там? 15.195.185.82 14:23, 5 юли 2011 (UTC)

Аз не съм специалист по транскрибиране от фарси, но на стр. 465 - VI том от "Хронологичната енциклопедия на света" пише КТЕЗИФОН. Темата е Византия и Изтокът - Сасанидска Персия. Цитирам: Столица на Сасанидската империя е гр. КТЕЗИФОН, "божествена" резиденция на Царя на царете. Тоест на Шахиншаха. Angel ivanov angelov 17:09, 9 юли 2011 (UTC)

Там няма З, на средноперсийски е Тиспун, възможно диалектно Тисфун, на гръцки Ктесифон. На съвременен персийски, както и на арабски, е Тисфун. З няма и на английски. Как се променя заглавието? Аз написах първия вариант на статията преди години, със "С": Ктесифон. Не може една зле преведена от неразбиращ преводач книжка, издадена във Велико Търново, да е критерий80.72.81.84 07:25, 10 февруари 2020 (UTC)
Вероятно от немски - в следния учебник: (Барсело, П., Тачева, М., Делев, П. „История на древните общества“. Превод от немски език Р. Касабова, А. Гицова. С., Благоевград Университетско издателство «Св. Кл. Охридски», Университетско издателство Югозападен университет «Неофит Рилски». 1992. 408 с) също е със „з“ --Ket (беседа) 10:20, 10 февруари 2020 (UTC)
Името е общоприето на български, среща се и на руски ЭСБЕ/Ктезифон. Разбира се, със „С“ също е правилно, но на български е по-рядко срещано (справка в Гугъл). Не мисля че си струва да се променя. Впрочем, има гръцки имена със „З“ (Зенон, Пизистрат, Лизимах, Крез и др.) 45.84.187.171 20:23, 10 февруари 2020 (UTC)
Името не е известно на български и не е общоприето със З. Има гръцки имена със З, които са изписани със Зета, не със Сигма. На руски е със С: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD

Упорстваш в незнанието си, защото си видял нещо в Гугъл. 80.72.81.231 19:03, 8 май 2021 (UTC)

Връщане към „Ктезифон“.