Липсват значимост от една страна и достоверни, и независими източници, от другаРедактиране

Предложението за изтриване е свъзрзано с липса на значимост и недостаътчно независими източници. Приложените в статията източници са препратки към професионални регистри. Такива професионални регистри (юристи, лекари, зъболекари и т.н) има много и те съдържат над 100 000 души в България. Както знаем, "редовите" български граждани не претендират за "значимост" и няма повод за създаването на техни енциклопедични представяния в настояшата среда! Спортисти, представяли България в международни съзтезания - обратно! - Могат да бъдат представяни и в Уикипедия! Поздрав! --АнтониВал (беседа) 15:48, 12 януари 2017 (UTC)Отговаряне[отговор]

  • В България съществуват множество обществени регистри на различни съсловия (лекари, зъболекари, нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, занятчии и др.). Тези регистри подържат свои страници и често всеки отделен вписан в регистъра гражданин е преставен с отделна статия. Вписаните в такива регистри българи са десетки хиляди. Всичко това не прави някой от тях, "значим", единствено по тази причина, нито прави цитирането на страницата от регистъра "източник" по правилата на коя-да е енциклопедия.

"Значими" са само и единствено ОТЛИЧИЛИТЕ се с нещо хора и лица от дадено съсловие, в случая - спортно, без значение, дали тези хора и лица са вписани в кой да е от съсловните регистри! По тази причина, привеждането на регистър на спортистите от даден спорт НЕ Е източник, годен за обосноваване на "значимост" на лицето. Такова привеждане, дори НЕ Е годен основен източник и може да бъде сама косвен такъв, в случай че за някое, наистина значимо лице, са представени и други източници, във връзка с неговите ОТЛИЧИЯ, даващи му основнаие да бъде представен самостоятелно тук. Нали? - Страницата за "Мартин Митов" НЕ Е подкрепена от НИТО ЕДИН източник, освен от препратка към обикновен съсловен регистър на професията на този, никому-неизвестен младеж, имащ при това, по-малко от година трудов стаж и нито едно отбелязване в мрежата, на гол-линията или в, коя-да-е медия. - За изтриване, без съмнение! - --АнтониВал (беседа) 21:27, 12 януари 2017 (UTC)Отговаряне[отговор]

Връщане към „Мартин Митов“.