Беседа:Математически анализ

Добавяне на тема
Активни дискусии
Статията Математически анализ е част от един или повече проекти:
Оценка Важност Проект
Статия от клас B Клас B Липсваща статия Малка Symbol a class.svg 1000 статии: подобряване на 1000 основни статии с универсална значимост.

Mathematical Analysis и CalculusРедактиране

Защо Диференциално и интегрално смятане (Calculus) препраща към Математически анализ (Mathematical Analysis)? Livermorium5 (беседа) 16:57, 11 февруари 2019 (UTC)

Връщане към „Математически анализ“.