Беседа:Нови Двур Гдански

Добавяне на тема
Няма дискусии на тази страница.

„НАРЕДБА № 6 от 12 юни 1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език

на министъра на териториалното развитие и строителството, обн., ДВ, бр. 60 от 4 юли 1995 г., доп., бр. 72 и 106 от 1995 г., бр. 4 от 1999 г.

Чл. 52. Правописът на сложните и съставните полски географски имена е в съответствие с изискванията на чл. 12, като с малка буква се пишат само служебните частици."

-/-/-/-/-„Двор" не е частица (?) -/-/-/-/-Чигот, 10 декември 2012 г.(UTS)

Връщане към „Нови Двур Гдански“.