Беседа:Трансформатор

Добавяне на тема
Активни дискусии
Статията Трансформатор е част от един или повече проекти:
Оценка Важност Проект
Статия от клас B Клас B Статия от клас C Средна Symbol a class.svg 1000 статии: подобряване на 1000 основни статии с универсална значимост.

Помества е на изображенията.Редактиране

Търся помощ от друг редактор да фиксира изображенията така че да съответстват на границите на заглавието . Brassmonger (беседа) 22:33, 25 юли 2018 (UTC)

Връщане към „Трансформатор“.