Библейски канон

Библейският канон е набор от книги от Библията, признати от Църквата за боговдъхновени, т.е. свети писания.

Книгите включени в библейския канон, представляват в християнството т.нар. Свещено писание и са първоизточници и норми на вярата.

Библейският канон се дели на стар и нов завет.

ИзточнициРедактиране