Библиотека „Световна класика за деца и юноши“

Библиотека „Световна класика за деца и юноши“ е издателска поредица на книгоиздателства „Отечество“ и „Народна младеж