Отваря главното меню

Бизнес факултет (УНСС)

Бизнес факултет при УНСС
Бизнес факултет
Основаване 1949
Декан Проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Местоположение София, Флаг на България България
Цветове Пурпур     
Сайт уебсайт на БФ

Бизнес факултетa е самостоятелно звено в състава на Университета за национално и световно стопанство, създаден през 1949 г.[1], след разделянето на "Търговско-стопанския факултет", открит през 1920 г. при Свободния университет за политически и стопански науки. От него водят началото си сегашните Общоикономически и Бизнес факултети в УНСС.

Състав и ръководствоРедактиране

Академичният състав на факултета включва 65 преподаватели, от които 33 са хабилитирани (десет професори и двадесет и трима доценти) и 32 нехабилитирани. Четиримата професори са доктори на икономическите науки, а двадесет и девет души от останалите представители на академичния състав са доктори по икономика[2].

Декан на факултета е проф. д.ик.н. Пламен Мишев[3]


СтруктураРедактиране

  • катедра „Индустриален бизнес“
  • катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
  • катедра „Предприемачество“
  • катедра „Икономика на природните ресурси“
  • катедра „Икономика на недвижимата собственост“
  • катедра „Физическо възпитание и спорт“

ИзточнициРедактиране