Бизнес факултет (УНСС)

Бизнес факултет при УНСС
Бизнес факултет
Основаване 1949
Декан Проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Местоположение София, Флаг на България България
Цветове Пурпур     
Сайт уебсайт на БФ

Бизнес факултетa е самостоятелно звено в състава на Университета за национално и световно стопанство, създаден през 1949 г.[1], след разделянето на „Търговско-стопанския факултет“, открит през 1920 г. при Свободния университет за политически и стопански науки. От него водят началото си сегашните Общоикономически и Бизнес факултети в УНСС.

Състав и ръководствоРедактиране

Академичният състав на факултета включва 65 преподаватели, от които 33 са хабилитирани (десет професори и двадесет и трима доценти) и 32 нехабилитирани. Четиримата професори са доктори на икономическите науки, а двадесет и девет души от останалите представители на академичния състав са доктори по икономика[2].

Декан на факултета е проф. д.ик.н. Пламен Мишев[3]

СтруктураРедактиране

  • катедра „Индустриален бизнес“
  • катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“
  • катедра „Предприемачество“
  • катедра „Икономика на природните ресурси“
  • катедра „Икономика на недвижимата собственост“
  • катедра „Физическо възпитание и спорт“

ИзточнициРедактиране