Билонни (от лат. billo – монета, съдържаща мед) са тези монети, чиято номинална стойност превишава стойността на съдържащия се в тях метал и разходите за тяхното производство. Те са заместители на златото, само знаци за стойността. Обслужват дребни плащания на стоки и услуги и само ограничено играят ролята на платежно средство.[1]

Думата произлиза от латинскита billo, която означава „монета, съдържаща метала мед“ или само „средство за разплащане“. Във Франция думата billon се употребява за нископробно сребро.[1]

Използването на тези монети датира още от периода на Древна Гърция. През 6 – 5 век пр.н.е. някои полиси на остров Лесбос са използвали такива монети, направени от 60% мед и 40% сребро.

Както през периода на Древна Гърция, така и през Средновековието примесите постепенно намаляват до 2% сребро в монета. [2][3]

От 1933 г. във всички страни започва поетапно въвеждането само на билонни монети. Те се секат от сребро от невисока проба, мед, никел, алуминий и други сравнително евтини метали. Емитирането им е ограничено от потребностите на паричния оборот. [1]

Източници редактиране