Карта на света, изобразяваща зоогеографските царства (от Алфред Уолъс, 1876)

Биогеографията е наука, занимаваща се с видовото разпределение по Земята и процесите, които са го обусловили.[1]

Разнообразието на видовото разпределение по Земята могат да бъдат обяснени като резултат от взаимодействие на редица фактори в историята на Земята като заледявания, движение на континентите, вулканична дейност, отичане на реките, които в комбинация са оказвали влияние върху промяната на условията за съществуване, създавайки предпоставки за еволюция на видовете и формирането на видово разнообразие в зависимост от географското им разпределение.

Основите на биогеографията като наука са поставени от английския учен Алфред Уолъс.

ИзточнициРедактиране

  1. Martiny JBH et al Microbial biogeography: putting microorganisms on the map Nature: FEBRUARY 2006 | VOLUME 4

ЛитератураРедактиране

  • ((ru)) Воронов, А., Дроздов, Мяло. Биогеография мира. Москва, 1985
  • Воронов, А., Дроздов. Биогеография на континентите. София, 1978
  • Груев, Благой, Б. Кузманов. Обща биогеография. Пловдивско университетско изд., Пловдив, 1999, ISBN 954-423-169-2, 344 стр.