Биогеографията изучава разпространението на видовете и екосистемите в географското време-пространство (например Земята) и процесите, които го съпътстват или са го обусловили.[1]

Карта на света, изобразяваща зоогеографските царства (от Алфред Уолъс, 1876)

Биогеографията е общо поле на научно наблюдение и изследване, което обхваща информационни концепции от екология, еволюционна биология, таксономия, геология и климатология.[2]

Разнообразието на видовото разпределение по Земята могат да бъдат обяснени като резултат от взаимодействие на редица фактори в историята на Земята като заледявания, движение на континентите, вулканична дейност, отичане на реките, които в комбинация са оказвали влияние върху промяната на условията за съществуване, създавайки предпоставки за еволюция на видовете и формирането на видово разнообразие в зависимост от географското им разпределение.

Основите на биогеографията като наука са поставени от английския учен Алфред Уолъс.

Биогеографски райони в Европа според Европейската агенция за околна среда:
  Алпийски
  Бореален
  Атлантически
  Континентален
  Алпийски
  Панонски
  Средиземноморски
  Степен
  Черноморски
  Анатолски

Биогеографски райони в Европа

редактиране

Биогеографското райониране на Европейската агенция за околна среда разделя Европа на 10 района. В България попадат три от тях – континентален, алпийски и черноморски биогеографски райони, а в южната част на страната има и средиземноморско влияние.

Източници

редактиране
  1. Martiny JBH et al Microbial biogeography: putting microorganisms on the map Архив на оригинала от 2010-06-21 в Wayback Machine. Nature: FEBRUARY 2006 | VOLUME 4
  2. Cox, C. Barry, Moore, Peter D., Ladle, Richard J. Biogeography:An Ecological and Evolutionary Approach. Chichester, UK, Wiley, 2016. ISBN 9781118968581. с. xi. Посетен на 22 May 2020.

Литература

редактиране
  • Воронов, А., Дроздов. Биогеография на континентите. София, 1978
  • Груев, Благой, Б. Кузманов. Обща биогеография. Пловдивско университетско изд., Пловдив, 1999, ISBN 954-423-169-2, 344 стр.
  • ((ru)) Воронов, А., Дроздов, Мяло. Биогеография мира. Москва, 1985
  • Albert, J. S.(2011). Historical Biogeography of Neotropical Freshwater Fishes. University of California Press, Berkeley. 424 pp.
  • Albert, J.S. The geography and ecology of diversification in Neotropical freshwaters // Nature Education 1 (10). 2010. с. 3.
  • Cox, C. B. (2001). The biogeographic regions reconsidered. Journal of Biogeography, 28: 511–523, [1].