Биологично вдъхновени изчисления

Биологично вдъхновените изчисления (на английски: Bio-inspired computing) съставят област на научни изследвания на границата между компютърните науки, математиката и биологията, тясно свързана с областта на изкуствения интелект и машинното обучение. Областта изследва математическото и компютърното моделиране на живи организми, зараждането им и социалното им поведение. Целта на изследванията е, базирайки се на принципи, заимствани от биологията, да се създават нови изчислителните алгоритми, да се подобрява ефективността им и с тях да се решават комплексни приложни проблеми от реалния свят.[1]

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Yao Yao, Kathleen Marchal. and Yves Van de Peer. Chapter 3: Adaptive Self-Organizing Organisms Using A Bio-Inspired Gene Regulatory Network Controller: For the Aggregation of Evolutionary Robots under a Changing Environment. Handbook of Research on Design, Control, and Modeling of Swarm Robotics, IGI Global, 2016, pp. 68-82