Биостатистиката е приложение на статистиката в множество области на биологията [1]. Науката биостатистика се припокрива с идеята на биологичните експерименти, особено в медицината, фармацията, селското стопанство, тези данни са необходими за анализа на резултатите от експериментите, тяхната интерпретация. Областта особено има приложение в медицината и здравеопазването.

Подобласти:

  • Статистическа и популационна генетика
  • Вариации в гено и фенотипа
  • Анализ на геномните данни
  • Екология и екологично научно прогнозиране
  • Секвентивен анализ в биоинформатиката на ДНК, РНК и пептидни секвенции

ИзточнициРедактиране

  1. Учебна програма по Биостатистика, Биологичен факултет на СУ

Вижте същоРедактиране

ПубликацииРедактиране

  • Георги К. Ранчов, Кратък курс по биостатистика, 2004