Биофизиката e интердисциплинарна наука, която използва методи на изследване както от биологията, така и от физиката.

Биофизиката изучава основно физичните явления, които възникват в живите клетки, и използва математически апарат, за да обясни техните свойства. По този начин допринася за изясняването на строго определени физични функции на клетката, от които зависи нейното съществуване. Основният предмет на изследванията в биофизиката е клетъчната мембрана.

От биофизиката се отделя клон, наречен медицинска биофизика, която изучава физичните явления в норма и патология при клетките.