Пиринска Бистрица пренасочва насам. За водноелектрическата каскада вижте Каскада „Пиринска Бистрица“.
Вижте пояснителната страница за други значения на Бистрица.

Бистрица (известна като Пиринска Бистрица, на гръцки: Μπίστριτσας, Бистрицас) е река в Югозападна България, област Благоевград, общини Сандански и Петрич и Гърция, Област Централна Македония, ном Сяр, ляв приток на река Струма. Дължината ѝ е 53 km, която ѝ отрежда 80-о място сред реките на България. Отводнява югозападните части на Пирин и северните склонове на планината Славянка.

Пиринска Бистрица
41.6911° с. ш. 23.5086° и. д.
41.365° с. ш. 23.3422° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
Местоположение България
Област Благоевград
Община Сандански
Община Петрич
Гърция
Област Централна Македония
ном Сяр
Дължина53 km
Водосб. басейн507 km²
Отток3,3 m³/s
Начало
МястоАргирово езеро, Пирин
Координати41°41′27.96″ с. ш. 23°30′30.96″ и. д. / 41.6911° с. ш. 23.5086° и. д.
Надм. височина2365 m
Устие
Мястоляв приток на СтрумаБяло море (Егейско море)
Координати41°21′54″ с. ш. 23°20′31.92″ и. д. / 41.365° с. ш. 23.3422° и. д.
Надм. височина69 m

Река Пиринска Бистрица изтича от южния ъгъл на Аргировото езеро (на 2365 m н.в.), разположено заедно с Митровото езеро (на 2291 m н.в.) в Демиркапийския циркус в Северен Пирин. Под името Третата (Демиркапийска) река тече на юг в дълбока коритовидна долина. При хижа „Пирин“ завива на югоизток и вече под името Пиринска Бистрица навлиза в силно залесен район, като постепенно променя посоката си в южна. При село Пирин реката прави голям завой на югозапад и навлиза в слабо залесена, с ерозирани склонове долина. При село Катунци Пиринска Бистрица излиза от планината и навлиза в югоизточната част на Петричко-Санданската котловина, като долината ѝ се разширява и изплитнява. На 500 m южно от село Ново Ходжово отляво в нея се влива вторият ѝ по големина приток Петровска река и оттук до устието си на протежение от 7 km по течението на реката преминава участък от българо-гръцката граница. Влива се отляво в река Струма, на 69 m н.в., на 1,4 km западно от гръцкото село Драготин (Промахон).

Площта на водосборния басейн на реката е 507 km2, което представлява 2,93% от водосборния басейн на река Струма. Границите на водосборния басейн на реката са следните:

 • на запад – с водосборния басейн на Мелнишка река, ляв приток на Струма;
 • на юг – с водосборните басейни на малки леви притоци на Струма;
 • на изток – с водосборния басейн на река Места;

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

 • ← Крайната река (Кельова река)
 • ← Средната река (Башмандренска река)
 • → Сипливица (Саплийца)
 • → Асаничка река (Калугеровска река)
 • → Бялата река
 • → Черна река
 • ← Кози дол
 • ← Бръщелница
 • ← Черешница
 • → Калиманска река (най-голям приток)
 • ← Златолистки поток
 • → Петровска река
 • → Баслица (в Гърция)

Пиринска Бистрица е с преобладаващо снежно-дъждовно подхранване с късно пролетно пълноводие – май и лятно маловодие – септември. Среден годишен отток при село Пирин – 3,3 m3/s. Среден наклон на течението – 43‰.

По течението на реката в Община Сандански са разположени 4 населени места: Пирин, Горно Спанчево, Катунци и Ново Ходжово.

Река Пиринска Бистрица се използва за напояване и производство на електроенергия в съставената от две електроцентрали Каскада „Пиринска Бистрица“. Зарибена е с пъстърва и мряна.

По десния бряг на реката, на протежение от 9,3 км между селата Горно Спанчево и Катунци преминава участък от Републикански път III-198 от Държавната пътна мрежа Гоце Делчев – Петрич – ГКПП „Златарево“.

Изглед от горното течение на река Пиринска Бистрица при местността Лъките

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране
 • Енциклопедия България, том 1, Издателство на БАН, София, 2011, стр. 267.
 • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 48.