Битка при Калиникум

Битката при Калиникум (Callinicum) се провежда в Сирия на Великден, 19 април 531 г. между войските на Източната римска империя с командир Велизарий и сасанидските перси с командир Азарет (Azarethes).

След пораженията в Битката при Дара през 530 г. сасанидите (20.000) навлизат през април 531 г. до Киркесиум (Circesium) в Сирия и пресичат Ефрат в посока север. При Калиникум византийският пълководец Велизарий заедно с генерал Мунд ги посреща с 20.000-на войска. Битката завършва без резултат. След битката Мунд става magister militum per Orientem на мястото на Велизарий.

ИзточнициРедактиране

  • Samuel N. C., The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (Part II, 363–630 AD), 2002, Routledge, ISBN 0-415-14687-9
  • Martindale John R., The Prosopography of the Later Roman Empire – Volume III, AD 527–641, 1992, Cambridge University Press, ISBN 978-0521201608
  • Shahîd, Irfan, Byzantium and the Arabs in the sixth century, Volume 1, Dumbarton Oaks, 1995, ISBN 978-0-88402-214-5., online
  • Stanhope, Phillip Henry, The Life of Belisarius, 1829, Bradbury and Evans Printers