Битка при Платея

Разположение на войските преди битката.

Битката при Платея е едно от най-големите сухопътни сражения па време на Гръко-персийските войни, състояло се през 479 г. пр. Хр. на склоновете на планината Китерон, близо до град Платея в Беотия.

Противниците са обединените сили на Елинския съюз (Спарта, Атина, Коринт и Мегара) и Персийската империя на Ксеркс I. Войската на персите е водена от Мардоний, а тази на гърците — от спартанеца Павзаний. В битката персийската войска претърпява съкрушително поражение – обединените гръцки сили унищожават на практика цялата войска на противника. Битката при Платея довежда до пълния разгром на нахлулата в Елада войска на Ахеменидската империя под ръководството на Ксеркс I.