Битумът е една от последните тежки фракции, получени при фракционна дестилация на суровия нефт.

Относително тегло 1200 kg/m³. Втечнява се при температура 150 – 160 °С. Цвят черен. Използва се при производството на асфалтови смеси и хидроизолационни материали.

Вижте също

редактиране